Program dofinansowania "Mój elektryk"​

Jaki jest cel programu „Mój elektryk”?​

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru
w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii  L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Ile wynosi budżet dofinansowania?

Budżet naboru wynosi do 200 000 000 zł.

Jaka jest forma dofinansowania?

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Jaka jest wartość dofinansowania dla kategorii L1e-L7e?

Dotacja dla kategorii L1e-L7e wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 000 zł

Jaki jest termin oraz sposób składania wniosków?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej:

WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Pamiętaj! Wnioski przysłane w innej formie będą odrzucone.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Jaka jest procedura składania wniosków „Mój elektryk”

Aby otrzymać dofinansowanie należy wykonać poniższe kroki:

  1. Zakup i opłacenie pojazdu elektrycznego kategorii L1e-L7e
  2. Zarejestrowanie pojazdu elektrycznego w Urzędzie Miasta – Wydział Komunikacji
  3. Wykupienie polisy: OC/AC na pojazd elektryczny
  4. Złożenie wniosku o dofinansowanie na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Pliki do pobrania

Instrukcja obsługi dla wnioskodawcy

Program "Mój elektryk"

Regulamin "Mój elektryk"

Lista wymaganych dokumentów